Bruk mindre tid på regnskap og mer tid på å utvide virksomheten din

Bruk mindre tid på regnskap og mer tid på å utvide virksomheten din

I Munu Cloud portalen finner du alle rapporter og eksporteringer du behøver for å ha et oppdatert regnskap. Og dersom du velger å koble sammen dataflyten fra Munu Cloud direkte til regnskapsprogrammet ditt behøver du ikke å tenke på noen manuelle prosesser eller påminnelser.

I Munu Cloud finner du alle nødvendige rapporter for å kunne oppdatere ditt finansregnskap.  Men vi anbefaler at du sjekker at regnskapsprogrammet du bruker har mulighet for integrasjon til Munu Cloud.

Det vil gjøre at alle salgsdata, betalinger, og bestillinger på faktura, automatisk overføres fra Munu Cloud til ditt regnskapsprogram hver dag.  I tillegg til at du da alltid er oppdatert på hvordan det går med din forretning, vil det redusere kostnader, eliminere behovet for å legge inn data manuelt, filoverføringer osv.

Vi kan integrere med en rekke systemer

De følgende programmene har direkte API kobling med automatisert kommunikasjon fra system til system, noe som gir deg oppdaterte data uten behov for maunelle prosesser.

Munu Cloud har støtte for automatisert fileksportering for følgende regnskapsprogrammer:

  • Visma Business
  • Visma Global
  • Xledger
  • UniMicro
  • Mamut

Vi støtter også system-agnostiske overføringer ved å bruke metoder som  Azure Service Bus og andre tilsvarende metoder.

Kontakt oss for mer informasjon: post@munu.cloud.

Vil du se hvordan Munu Cloud fungerer?